Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

GTI và Huawei Wireless X Labs công bố Sách trắng Robot Đám mây

 

Tổ chức công nghệ di động quốc tế GTI gồm hơn 270 thành viên đã cùng với China Mobile, SoftBank, Huawei Wireless X Labs, CloudMinds và Skymind phát hành “Sách trắng về 5G và Robot Điện toán Đám mây” (5G & Cloud Robotics White Paper). Sách trắng này nói về các khái niệm, công nghệ, xu hướng thị trường, chuỗi giá trị và các mô hình kinh doanh của robot điện toán đám mây (cloud robotics); đồng thời phân tích chi tiết về cách thức công nghệ mạng 5G sẽ mở ra tiềm năng tiềm ẩn cho sự thành công thương mại.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online