Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

VNPT đã sẵn sàng hạ tầng viễn thông – CNTT phục vụ hội nghị WEF ASEAN 2018

Được chọn là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông- CNTT phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN – WEF ASEAN 2018, trong suốt những ngày qua, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã khẩn trương huy động mọi nguồn lực triển khai hạ tầng kết nối dịch vụ tại Trung tâm Báo chí, các phòng họp và nhà điều hành của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đến ngày 9-9-2018 mọi công tác đã hoàn tất, VNPT tuyên bố sẵn sàng hạ tầng viễn thông – CNTT phục vụ Hội nghị.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.