Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

 

13-10:

+ Quốc nội: Ngày Doanh nhân Việt Nam (từ 2004)

+ Quốc tế: No Bra Day (từ 2011)

Liệu có mối quan hệ nào giữa 2 ngày này?

Tháo bỏ mọi rào cản, vướng víu để người tung tẩy, kẻ tung tăng mà làm ăn.

Ấy là tôi nghĩ vậy!

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.