Thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2023

242.000 lần được Like kia đó…

CHỈ ĐỂ ĐÂY, NÓI CHÚT CHÚT

Sáng 1-6-2017, ngày cưa sừng làm sửu nhi và giả nai tơ quốc tế, bạn Mark lại xí xọn chúc mừng tôi đã được các bạn đoái thương Like tới 242.000 lần.

Ôi xém hồn luôn đó. Nợ ân tình chồng chất tới 242.000 Donald Trump rồi.

Facebook của tôi thuộc dạng khó đọc, chẳng ngôn tình giựt tít câu view. Tôi chỉ nhờ bạn Mark Zuckerberg cho mình mượn một rẻo đất để thực hiện sứ mạng tự phong là phục vụ tha nhân, chia sẻ cho cộng đồng những tri thức mà mình nhận được từ các ân công (tôi gọi là Lộc Trời). Vậy mà tôi vẫn được các bạn thương không chỉ chịu cho làm bạn mà còn tương tác và Like nữa.

Đó đó, xin cứ lấy tôi ra mần một case study mà mổ xẻ. Thực tế là vẫn có rất nhiều người chơi Facebook một cách nghiêm túc và muốn khai thác những lợi ích từ mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới này. Vào thế giới ảo để vui, giải trí mà vẫn lành mạnh, không bổ dọc cũng bổ ngang để tiếp thêm năng lượng mà sống thật. Âu thế mới là sành điệu và thời thượng.

Một lần nữa xin bắt chước nữ sư phụ Hồ Xuân Hương, tôi “Xin quỳ hai gối, chống hai tay” tạ ơn câc bạn tứ hải giai huynh đệ.

Ghét ghê vậy đó!

PHẠM HỒNG PHƯỚC