Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Con thuyền mơ ước: dạy CNTT cho trẻ em nghèo vùng biển ra khơi

 

Microsoft Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) và các đối tác ngày 23-6-2017 đã khởi động tại Quảng Ninh dự án “Con thuyền mơ ước” với mục tiêu hỗ trợ các thanh thiếu niên khó khăn vùng ven biển tiếp cận công nghệ thông tin (CNTT) nhằm thích ứng với kỷ nguyên số, cải thiện đời sống và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.