Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2019

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 36. Chile – Thailand (21/6/2019): 2-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 35. United States – Sweden (21/6/2019): 2-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 34. Cameroon – New Zealand (20/6/2019): 2-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 33. Netherlands – Canada (20/6/2019): 2-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 32. Scotland – Argentina (20/6/2019): 3-3 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 31. England – Japan (20/6/2019): 2-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 30. Australia – Jamaica (19/6/2019): 4-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 29. Brazil – Italy (19/6/2019): 1-0   Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 28. Norway – South Korea (18/6/2019): 2-1   Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

Quảng Cáo
VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 27. France – Nigeria (18/6/2019): 1-0   Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 26. Germany – South Africa (17/6/2019): 4-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 25. Spain – China (17/6/2019): 0-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 24. United States – Chile (16/6/2019): 3-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 23. Sweden – Thailand (16/6/2019): 5-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 22. Canada – New Zealand (16/6/2019): 2-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 21. Netherlands – Cameroon (15/6/2019): 3-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 20. England – Argentina (15/6/2019): 1-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 19. Italy – Jamaica (14/6/2019): 5-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 18. Japan – Scotland (14/6/2019): 2-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019

Cuối tuần với ca nhạc Thúy Nga Paris By Night 128

Ngày 13-6-2019, Trung tâm ca nhạc Thúy Nga đã cho đưa lên kênh YouTube của mình chương trình nghệ thuật Paris By Night 128: Feel the Lights – Hành Trình 35 Năm Phần 3. Paris By Night 128: “Hành Trình 35 Năm Phần 3” do trung tâm Thúy Nga thực hiện và thu hình trực […]