Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2019

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 17. China – South Africa (14/6/2019): 1-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 16. Australia – Brazil (13/6/2019): 3-2 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 15. France – Norway (13/6/2019): 2-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 14. Germany – Spain (12/6/2019): 1-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 13. Nigeria – South Korea (12/6/2019): 2-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

Coi bóng đá nữ thiệt là đã…

Coi bóng đá nữ thiệt là đã, bạn hiểu hôn? Tôi nhường cho các người anh em thiện lành của mình lên lên xuống xuống với những người đờn ông đá bóng, để cùng tưng tưng với những người phụ nữ đá bóng. Coi phụ nữ đá bóng vừa đã mắt, vừa ngập tràn cảm […]

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 12. United States – Thailand (12/6/2019): 13-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 11. Chile – Sweden (11/6/2019): 0-2 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 10. New Zealand – Hà Lan (11/6/2019): 0-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

Quảng Cáo
VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 9. Canada – Cameroon (11/6/2019): 1-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 8. Argentina – Japan (10/6/2019): 0-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 7. England – Scotland (9/6/2019): 2-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 6. Brazil – Jamaica (9/6/2019): 3-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 5. Australia – Italy (9/6/2019): 1-2 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 4. Norway – Nigeria (9/6/2019): 3-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 3. Spain – South Africa (8/6/2019): 3-1 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 2. Germany – China (8/6/2019): 1-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11 1. France – South Korea (8/6/2019): 4-0 Xin mời xem video: Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.

Hát karaoke cùng Thúy Nga trên Internet

Trung tâm giải trí Thúy Nga vừa khai trương kênh Thúy Nga Karaoke trên mạng xã hội YouTube dành cho các bạn mê ca hát muốn giải trí và luyên giọng trên Internet. Bookmark vô Favorites Toolbar thôi. Thúy Nga Karaoke.

Bấm móng tay luận

Vốn có máu reviewer và tester, tôi luôn tuân thủ nguyên tắc: thấy mới tin, sờ mới biết, xài mới nói. Vì thế, sau khi đã trải nghiệm qua rất nhiều loại đồ cắt/ bấm móng tay đang bán trên các thể loại chợ truyền thống và chợ mạng, tôi rút ra kết luận mang […]